Služby

Naša firma ponúka kvalitný a profesionálny prístup k riešeniu kvality vody. Poskytujeme komplexné riešenie v oblasti starostlivosti o pitnú, technologickú a odpadovú vodu. Naša firma sa ďalej venuje, regenerácia studní, oprave vežových vodojemov, dodávke a montáži technológií pre vodárenské čerpacie stanice. Libaro, s.r.o. ponúka dávkovaciu a odsoľovaciu techniku (čiastočné a úplné odsoľovanie), zmäkčovače, reverznú osmózu, membránovú techniku a taktiež vykonáva čistenie.

Pitná voda
Úprava pitnej vody

● Dezinfekčné čistenie zariadení na pitnú vodu
● Regenerácia studní
● Odželezňovanie, odmangánovanie
● Odstraňovanie arzénu a ťažkých kovovu

Technologická voda
Úprava technologickej vody

● Chemické čistenie
● Dávkovacia a odsoľovacia technika
● Zmäkčovače
● Regenerácia náplní pieskových filtrov

Odpadová voda
Úprava odpadovej vody

● Rozpúštanie tukov a mastnôt
● Odstraňovanie zápachu
● Prostriedky proti peneniu
● Zvýšenie produkcie bioplynu
● Optimalizácia CHSK
● Redukcia kalov

Libaro, s.r.o.
  • "Starostlivosť o vodu od prameňa, 
  • až po konečnú spotrebu"
Sídlo spoločnosti
  • LIBARO, s.r.o.
  • Hôrka nad Váhom 92
  • 916 32 Hôrka nad Váhom
  • Slovensko

Page was started with Mobirise