Starostlivosť o vodu od prameňa, až po konečnú spotrebu


Našim cieľom je starostlivosť o vodu od jej získavania zo zdrojov, cez akumuláciu, dopravu do spotrebiska, až po úpravu jej kvalitatívnych parametrov a ošetrenie, tak aby mohla byť vrátená späť do prírody bez škodlivých vplyvov pri maximálnej ekonomickej efektívnosti.

"Zvládneme vodu hravo, za malý peniaz a zdravo"


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Libaro

Poskytujeme nasledovné služby


Naša spoločnosť ponúka kvalitný a profesionálny prístup k riešeniu kvality vody. Poskytujeme komplexné riešenie v oblasti starostlivosti o pitnú, technologickú a odpadovú vodu. Naša spoločnosť sa tiež venuje regenerácii studní, oprave vežových vodojemov, dodávke a montáži technológií pre vodárenské čerpacie stanice. Libaro, s.r.o. ponúka dávkovaciu a odsoľovaciu techniku (čiastočné a úplné odsoľovanie), zmäkčovače, reverznú osmózu, membránovú techniku a čistenie.
Úprava pitnej voda

Dezinfekčné čistenie zariadenií na pitnú vodu, regenerácia studní, odželezňovanie, odmangánovanie, odstraňovanie arzénu a ťažkých kovov a ďalších kontaminantov, vrátane baktérií.

Úprava technologickej vody

Chemické čistenie chladiacich okruhov, chladiacich veží, kotlových zariadení, regenerácia náplní pieskových filtrov, odstraňovanie arzénu a ťažkých kovov z technologickej vody.

Úprava odpadovej vody

Odstraňovanie hlavných príčin problémov čističiek odpadových vôd, ako sú tuky, mastnoty a oleje. Zlepšenie kvality odtokovej vody odburávaním uhľovodíkov, fenolov a znížením CHSK.

Libaro, s.r.o.
  • "Starostlivosť o vodu od prameňa, 
  • až po konečnú spotrebu"
Sídlo spoločnosti
  • LIBARO, s.r.o.
  • Hôrka nad Váhom 92
  • 916 32 Hôrka nad Váhom
  • Slovensko

This site was built with Mobirise