Úprava pitnej vody

Poskytujeme dezinfekčné čistenie zariadení na pitnú vodu ako sú: 

● nádrže pitnej vody;
● studne;
● filtračné zariadenia;
● potrubia;
● oxidátory;
● kaskády;
● rozstrekovanie dýzou;
● UV zariadenia;
● pramenné záchytky;
● odvodňovacie rúrky.

Dezinfekčné čistenie zariadení na pitnú vodu

Dezinfekcia miestnych sietí, transportných rúr, domových vodných potrubí, upravovacích zariadení, nádrží vody a pramenných záchytiek s využitím preparátu CARELA BIO PLUS.

Regenerácia studní

Dlhodobo pozitívnych výsledkov sa dá dosiahnuť kombináciou mechanickej a chemické regenerácie pomocou preparátu CARELA.

Odželezňovanie, odmangánovanie a odstraňovanie zákalu 

Katalox Light je druh filtračného média používaný v množstve aplikácií v rodinných domoch, v občianskej vybavenosti, pre priemyselné a komerčné účely. Hlavné účely sú vysoko účinná filtrácia mechanických nečistôt, odstraňovanie farby a zápachu, odstraňovanie železa, mangánu, sírovodíka, výrazná redukcia arzénu, zinku, medi, olova, rádia, uránu a ďalších rádioaktívnych prvkov a ťažkých kovov.

Odstraňovanie arzénu a ťažkých kovov 

Granule Titansorb dokážu disociovať vodu na H+ a OH- ióny a tým zmeniť adsorbent na hydrofilný. Znamená to, že Titansorb umožní aby kontaminovaná voda ľahko pretekala cez adsorpčné médium a zároveň ju zbaví arzénu, olova, selénu a ďalších kontaminantov, vrátane baktérií. Z vody urobí perfektnú pitnú vodu. Titansorb je nový adsorbent s mimoriadne veľkou a trvalou adsorpčnou kapacitou.

Výhody:

 ● vysoká kapacita zadržiavania arzénu, ťažkých kovov a širokej škály kontaminantov
 ● použiteľný v širokom rozsahu pH;
 ● dosahuje sa vyššia čistota vody;
 ● veľmi nízke kapitálové náklady;
 ● nie je potrebná žiadna regenerácia náplne;
 ● manuálne alebo automatické riešenie;
 ● menšia plocha na inštaláciu zariadení;
 ● zmáčanie suchej náplne (Empty Bed Contact Time - EBCT) do 3 minút;

Libaro, s.r.o.
  • "Starostlivosť o vodu od prameňa, 
  • až po konečnú spotrebu"
Sídlo spoločnosti
  • LIBARO, s.r.o.
  • Hôrka nad Váhom 92
  • 916 32 Hôrka nad Váhom
  • Slovensko

The page was made with Mobirise