Úprava technologickej vody

Chemické čistenie na mieste (Cleaning In Place - CIP) je ponúkané predovšetkým pri geometricky komplikovaných zariadeniach, ktoré sú ťažko prístupné bez demontáže. V závislosti na druhu zariadenia a veľkosti nánosov sa používajú rozprašovacie, alebo cirkulačné oplachové metódy.

Čistíme rozličné druhy zariadení ako napríklad:

● chladiace okruhy a veže;
● potrubné siete;
● doskové a rúrkové výmenníky tepla;
● olejové chladiče;
● vyvíjače a kondenzátory pary;
● kotlové zariadenia;
● ložiskové, prevdové a motorové chladenia;
● vykurovacie zariadenia a kotle;
● vzduchové čističe a práčky;
● dodávka prípravkov na kondicionovanie vody (inhibítory korózie, stabilizátory tvrdosti, biocídne prípravky);
● kontrola parametrov technologických vôd (kotlová, vykurovacia, chladiaca).

Regenerácia náplní pieskových filtrov

Od úpravy dna konvertora až po kompletnú regeneráciu filtra na úpravu in-situ a bez časových a silu uberajúcich prípravných prác - existuje rozsiahly program služieb a výrobkov pre filtračné zariadenia, ktoré môžu byť znovu v prevádzke v najkratšej dobe bez usadených povrchov, úplne bez nákladov na odtsránenie filtračnej štrkovej náplne a bez obvyklých dlhých dôb zapracovania. Prakticky sa pritom predlžujú frekvencie spätného oplachu a redukujú sa náklady potrebné pre vodu a energiu.

Pokiaľ sa vytvárajú nánosy a usadeniny v zariadeniach, zhoršujú sa prechody tepla, zvyšuje sa spotreba energie a je ovplyvnený výrobný proces je potrebná rýchla pomoc. Pred poradím drahých výrobných prestojov má podsatný význam rýchlosť, s ktorou sa musia zariadenia znovu dostať do funkčného stavu.

Odstraňovanie arzénu a ťažkých kovov 

Granule Titansorb dokážu disociovať vodu na H+ a OH- ióny a tým zmeniť adsorbent na hydrofilný. Znamená to, že Titansorb umožní aby kontaminovaná voda ľahko pretekala cez adsorpčné médium a zároveň ju zbaví arzénu, olova, selénu a ďalších kontaminantov, vrátane baktérií. Z vody urobí perfektnú pitnú vodu. Titansorb je nový adsorbent s mimoriadne veľkou a trvalou adsorpčnou kapacitou.

Výhody:

● vysoká kapacita zadržiavania arzénu, ťažkých kovov a širokej škály kontaminantov; 
● použiteľný v širokom rozsahu pH;
● dosahuje sa vyššia čistota vody;
● veľmi nízke kapitálové náklady;
● nie je potrebná žiadna regenerácia náplne;
● manuálne alebo automatické riešenie;
● menšia plocha na inštaláciu zariadení;
● zmáčanie suchej náplne (Empty Bed Contact Time - EBCT) do 3 minút;

Libaro, s.r.o.
  • "Starostlivosť o vodu od prameňa, 
  • až po konečnú spotrebu"
Sídlo spoločnosti
  • LIBARO, s.r.o.
  • Hôrka nad Váhom 92
  • 916 32 Hôrka nad Váhom
  • Slovensko

Website was started with Mobirise