O firme

Hlavným cieľom spoločnosti je starostlivosť o vodu od jej získavania zo zdrojov cez akumuláciu, dopravu do spotrebiska, úpravu jej kvalitatívnych parametrov a ošetrenie, tak aby mohla byť vrátená späť do prírody bez škodlivých vplyvov pri maximálnej ekonomickej efektívnosti.

Pri úprave kvalitatívnych parametrov vody sa zameriavame hlavne na:

● filtráciu - odstraňovanie nerozpustných látok z vody;
● odstraňovanie rozpustených látok zhoršujúcich kvalitu vody na pitné účely;
● hygienické zabezpečenie vody;
● zabraňovanie tvorby usadenín na kovových a keramických povrchoch;
● odstraňovanie mastnôt a tukov;
● automatizáciu úpravovní vôd a čerpacích staníc;
● dodávka a montáž technológií pre čerpacie stanice vody.

Ďalej poskytujeme:

● dávkovaciu a odsoľovaciu techniku;
● zmäkčovače, čiastočné a úplné odsoľovanie;
● reverznú osmózu;
● membránovú techniku;
● čistenie.

Pre kompletný zoznam poskytovaných služieb navštívte sekciu služby.

Libaro, s.r.o.
  • "Starostlivosť o vodu od prameňa, 
  • až po konečnú spotrebu"
Sídlo spoločnosti
  • LIBARO, s.r.o.
  • Hôrka nad Váhom 92
  • 916 32 Hôrka nad Váhom
  • Slovensko

Website was designed with Mobirise